Kojevastake  16A caravan pinta 230 V

99077

Kojevastake 16A caravan pinta 230 V

EAN: 6438140990778