Kojevastake  16A 400 V pinta 5-napainen
Kojevastake 32A 400 V pinta 5-napainen
Tuotteen mitat (mm)

web99074

Kojevastake 400 V pinta roiskevesitiivis

Roiskevesitiivis Famatel-kojevastake pinta-asennukseen.

Valittavissa olevat vaihtoehdot:

Kojevastake 16A 400 V pinta 5-napainen
Tuotekoodi: 99074
EAN: 6438140990747
Kojevastake 32A 400 V pinta 5-napainen
Tuotekoodi: 99075
EAN: 6438140990754