Einhell Finland Facebook arvonnan säännöt

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

Kauppahuone Harju Oy, Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere. 
 

KAMPANJA-AIKA

Arvontaan voi osallistua 23.5.–31.7.2020 välisenä aikana. 
 

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua tykkäämällä Einhell Finland Facebook-sivusta sekä kommentoimalla Einhell Finlandin Facebook-sivulla olevaan kisajulkaisuun 23.5.–31.7.2020 välisenä aikana.
 
Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Kauppahuone Harju Oy:n henkilökunta. Alle 18-vuotiaalla voittajalla tulee olla palkinnon lunastamiseen huoltajan suostumus. Osallistumalla arvontaan hyväksyt nämä ehdot.
 

ARVONNAN PALKINTO JA PALKINNON LUOVUTUS

Voittaja valitaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken.
 
Arvonnan palkintona on yksi (1 kpl) sähköavusteinen Einhell Power X-Change sähköpyörä. Pyörän mukana toimitetaan kaksi Einhell Power X-Change 18 V akkujärjestelmän akkua ja yksi tuplalaturi. Palkinnon arvo on noin 1500 euroa. 
 
Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestinä, lisäksi voittajan etunimi julkaistaan Einhell Finlandin sivuilla. Ellei voittajaa tavoiteta kahden viikon kuluttua arvonnan suorittamisesta tai voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa, arvotaan uusi voittaja. Päätöksestä ei voi valittaa eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Alle 18-vuotiaalla voittajalla tulee olla palkinnon lunastamiseen huoltajan suostumus.
 
Järjestäjä vastaa palkinnon lähettämisestä voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Järjestäjä ei vastaa kuljetusliikkeen mahdollisesti kadottamasta lähetyksestä.
 

PALKINNON VEROTUS

Arvonnan järjestäjä vastaa arvontaan liittyvästä arpajaisverosta. 
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY- JA JULKAISUOIKEUS

Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei kerätä järjestäjän markkinointirekisteriin eikä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksestä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistuja hylätä ilman erillistä ilmoitusta. 

Järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta järjestäjän omilla verkkosivuilla ja Einhell Finland Facebook-sivulla. 
 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämällä tavalla.
Järjestäjän tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.
 
 

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjän vastuu arvontaan osallistumisesta rajoittuu säännöissä mainittuun palkinnon määrään ja arvoon sekä palkinnon luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa tietoliikenneteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvonnan osallistumiseen liittyen. Järjestäjä ei myöskään vastaa vahingoista tai kustannuksista, joita aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Palkinnon voittaja on vastuussa mahdollisista lisäkustannuksista liittyen palkinnon vastaanottamiseen. 
 
Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja.  
 
Järjestäjä ilmoittaa markkinointikanavissaan, mikäli joutuu tekemään muutoksia arvontaan, sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.
 
Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon lunastaja vapauttaa järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
 
Kauppahuone Harju Oy:n Facebookissa järjestämä arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta.